Om oss

HOP Arkitekter / Om oss

Om oss

Hermelin & Palmstierna Arkitekter, med grundarna Greger Palmstierna och Peter Hermelin, har tjugofem års erfarenhet av att rita hus och utforma om- och tillbyggnader, tidigare som partners på 3dO Arkitekter. Våra uppdrag omfattar bostäder, sommarhus, kontor, skolor och vårdbyggnader. Vi har även erfarenhet av arbete inom kulturskyddade miljöer och har ritat både moderna och tidstypiska tillbyggnader. Vi har stor kompetens inom den kommunala detaljplaneprocessen och har hjälpt både privata markägare och kommuner, som planansvariga samt i egenskap av anställd stadsarkitekt. I en lyhörd process med våra beställare sätter vi människans välbefinnande främst och utgår från platsens och byggnadens förutsättningar, med hänsyn till tekniska och ekonomiska resurser, alltid med arkitektoniska och kulturhistoriska värden i beaktande.

Vår logo är härledd från ordet 'et' på latin. Det betyder 'och' på svenska, vi använder den för att ange olika möjligheter att ansluta, kommunicera, presentera och/eller lägga till befintliga, aktuella och/eller nya projekt vi är inblandade i med olika parter.

Typsnittet i logotypen heter 'The Sans' eller 'Thesis'. Det är ritat mellan 1994 och 1999 av en nederländsk typsnittsdesigner som heter Lucas de Groot och beskrivs på Wikipedia som 'a modern humanist corporate font'. &-tecknet är en ligatur (ett eget tecken som bildas genom sammanskrivning av två eller fler tecken) av bokstäverna 'E' och 't' och bildar alltså ordet 'Et' vilket är latin för 'och'. Här i typsnittet Goudy Old Style, ett serifftypsnitt som ritades av Frederic W. Goudy för American Type Founders 1916. Övrig text är satt i Helvetica Neue, en lite nyare skärning av det klassiska typsnittet Helvetica.

Greger Palmstierna

Peter Hermelin

Rami Kousah

exempel på beställare

ab max seivert


appelberg publishing group


avida finans ab


centrumkyrkan i tumba


cresnia


dagens samhälle


ett litet hus i vasastan


hidroskliniken svergie ab


kairos future


knivsta kommun


pocketshop


sommarnöjen


storm commerce


universitets kanslers ämbetet


life style media